Przystępne prezentowanie zagadnień z biologii

Jak powinna wyglądać nauka biologii?

Przedmiot ten jest jednym z bardziej wymagających, w szkole podstawowej. Uczniowie mierzą się zarazem z zapamiętywaniem dużych obszarów wiedzy, jednocześnie z umiejętnościami praktycznymi i rozumienia biologii, potrzebnymi do rozwiązywania zadań. Aby sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą ten przedmiot, warto wspomagać naukę uczniów, na wiele różnorodnych sposobów. Po pierwszy istotne jest aby wykorzystywać odmienne metody nauczania, które będą skutecznie stymulować wyobraźnię oraz pamięć uczniów. Sposoby przekazywania wiedzy, powinny być dostosowane w zależności od określonego materiału, treści zawiłe i trudne do zrozumienia, dobrze jest prezentować w formie dogodnie opisanych procesów. To pozwala na wielokrotne powroty do tekstu i powtórną ich analizę, aż do momentu zrozumienia treści. Materiały, nieco łatwiejsze, dobrze jest prezentować w formie filmów edukacyjnych lub poprzez obrazkową analizę. Uczniowie powinny być zachęcani do tworzenia własnych notatek i zapisków, w podręcznikach. To wszystko powoduje lepsze przetwarzanie wiedzy oraz jej zapamiętywanie. Podręcznik do biologii klasa 7 (www.taniaksiazka.pl), jest znakomitą odpowiedzią na wszystkie powyżej wymienione potrzeby.

Z czego składa się książka?

To co wyróżnia podręcznik to duża ilość odpowiednio zaprojektowanych grafik, umożliwiających szybsze przyswajanie wiedzy oraz zrozumienie treści. Podręcznik zawiera liczne opisy, w których wyodrębnione zostały najważniejsze pojęcia. Autorzy książki zadbali o pytania pogłębiające temat, które powodują, że uczeń powtórnie musi przyglądać się przeczytanym treścią, co przekłada się na lepsze ich zrozumienie. Po każdym temacie, zawarte zostały najważniejsze pojęcia, reakcje oraz opisy zjawisk biologicznych, które umożliwiają solidną powtórkę. Każdy dział jest zakończony sekcją, sprawdź czy potrafisz i pozwala na solidną diagnozę opadowych umiejętności, w celu lepszego przygotowania się do sprawdzianu. Książka może być wykorzystywana w samodzielnej nauce.